ZASADY UCZESTNICTWA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH
czas rejestracji - do 31 marca 2024 r.

Zasady uczestnictwa dla Członka Zwyczajnego:

1.    Zgłoszenie i wpłata do 15 stycznia 2024 r. dla Członków Zwyczajnych z uregulowanymi składkami członkowskimi koszt uczestnictwa wynosi 990,- zł**
2.    Zgłoszenie i/lub wpłata od 16 stycznia 2024 r. - dla Członków Zwyczajnych z zaległościami w składkach członkowskich koszt uczestnictwa wynosi 1.200,- zł** + kwota wynikająca z zaległości składek członkowskich.
Opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem członka zwyczajnego wynikającym z zapisów statutowych.
3.    Członek Zwyczajny ma zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
W przypadku wyboru pokoju jednoosobowego dopłata wynosi 600,- zł**
4.    Dla Członków Zwyczajnych nie korzystających z noclegu koszt uczestnictwa wynosi 600,- zł**
5.    Dla osoby prywatnej, niezrzeszonej w Stowarzyszeniu koszt udziału w zjeździe wynosi 2.000,- zł**
** kwoty brutto  (z 23% podatkiem VAT)


ZASADY UCZESTNICTWA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH (FIRM)
czas zgłoszeń udziału - do 31 grudnia 2023 r.
czas rejestracji przedstawicieli - do 31 marca 2024 r.

Warunek udziału - uregulowane zobowiązania statutowe: składki członkowskie za rok 2023 i I kwartał roku 2024

  PAKIET PLATYNOWY

    1. Wniesienie dodatkowej opłaty na rzecz PSSM w wysokości 26.000,- zł*.
        Dodatkowo:
    2. Możliwy udział dla 8 przedstawicieli Członka Wspierającego w wysokości opłaty 900,- zł*/os.
        Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.200,- zł*/os
    3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata wynosi 600,- zł*/os.
    4. Stoisko reklamowe o wielkości - metraż 15 m² (3mx5m) - możliwe dwie lokalizacje
    5. Przewidywany czas prezentacji w formie 40 min prezentacji lub równoważnym czasie w formie warsztatów (deklaracja wyboru do 31 stycznia 2024 r.)
    6. Możliwość umieszczenia roll-up w o standardowym rozmiarze przy stole prezydialnym
    7. Kolportaż materiałów reklamowych tylko i wyłącznie na stoiskach reklamowych Członków Wspierających.
* kwoty netto

 
     PAKIET ZŁOTY

    1. Wniesienie dodatkowej opłaty na rzecz PSSM w wysokości 22.000,- zł*.
    Dodatkowo:,-
    2. Możliwy udział dla 6 przedstawicieli Członka Wspierającego w wysokości opłaty 900,- zł*/os.
        Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.200,- zł*/os
    3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata wynosi 600,- zł*/os.
    4. Stoisko reklamowe o wielkości - metraż 12 m² (3mx4m)
    5. Przewidywany czas prezentacji w formie 20 min prezentacji (deklaracja wyboru do 31 stycznia 2024 r.)
    6. Możliwość umieszczenia roll-up w o standardowym rozmiarze przy stole prezydialnym
    7.
Kolportaż materiałów reklamowych tylko i wyłącznie na stoiskach reklamowych Członków Wspierających.
* kwoty netto

    PAKIET SREBRNY

    1. Wniesienie dodatkowej opłaty na rzecz PSSM w wysokości 18.000,- zł*.
    Dodatkowo:
    2. Możliwy udział dla 5 przedstawicieli Członka Wspierającego w wysokości opłaty 900,- zł*/os.
    Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.200,- zł*/os
    3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata wynosi 600,- zł*/os.
    4. Stoisko reklamowe o wielkości – metraż 9 m² (3mx3m)
    5. Przewidywany czas prezentacji w formie 15 min prezentacji (deklaracja do 31 stycznia 2024 r.)
    6. Możliwość umieszczenia roll-up w o standardowym rozmiarze przy stole prezydialnym
    7.
Kolportaż materiałów reklamowych tylko i wyłącznie na stoiskach reklamowych Członków Wspierających.
* kwoty netto

   PAKIET BRĄZOWY

    1. Wniesienie dodatkowej opłaty na rzecz PSSM w wysokości 14.000,- zł*.
    Dodatkowo:
    2. Możliwy udział dla 4 przedstawicieli Członka Wspierającego w wysokości opłaty 900 zł*/os.
    Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.200 zł*/os
    3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata wynosi 600 zł*/os.
    4. Stoisko reklamowe o wielkości - metraż 6 m² (3x2)
    5. Możliwość umieszczenia roll-up w o standardowym rozmiarze przy stole prezydialnym
    6. Kolportaż materiałów reklamowych tylko i wyłącznie na stoiskach reklamowych Członków Wspierających.
    7. Organizator nie przewiduje wystąpień, prezentacji reklamowej Członków Wspierających.
* kwoty netto

   PAKIET STANDARD

    1. Bez dodatkowej opłaty za stoisko.
    2. Opłata zjazdowa dla 2 przedstawicieli firmy będącej Członkiem Wspierającym w wysokości opłaty - 990 zł*/os.
    3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata 600 zł*/os.
    4. Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.600 zł*/os.
    5. Stoisko reklamowe standardowe - metraż 4 m² (2mx2m)
    6. Kolportaż materiałów reklamowych tylko i wyłącznie na stoiskach reklamowych Członków Wspierających.
    7. Organizator nie przewiduje wystąpień, prezentacji reklamowej Członków Wspierających.
* kwoty netto

    Firma Niezrzeszona

    1.Warunek udziału – wpłata 10 000 zł*.
 Dodatkowo:
    2. Opłata zjazdowa dla maksymalnie 2 przedstawicieli Firmy niebędącej Członkiem Wspierającym - 1000 zł*/os.
    3. Zakwaterowanie w pokojach w dwuosobowych, przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata 600 zł*/os.
    4. Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.600 zł*/os.
    5. Stoisko reklamowe standardowe - metraż 4m² .
    6. Kolportaż materiałów reklamowych tylko i wyłącznie na stoiskach reklamowych
    7. Organizator nie przewiduje wystąpień i prezentacji reklamowej.
* kwoty netto