Program

XXIX Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej
połączonego z konferencją naukową