Program
XXXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej
połączonego z konferencją naukową