ZASADY UCZESTNICTWA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH

czas rejestracji - do 31 lipca 2020 r.


Zasady uczestnictwa dla Członka Zwyczajnego:

1.    Dla Członków Zwyczajnych z uregulowanymi składkami członkowskimi koszt uczestnictwa wynosi 400**
2.    Dla Członków Zwyczajnych z zaległościami w składkach członkowskich koszt uczestnictwa wynosi 400** + kwota wynikająca z zaległości składek członkowskich. Opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem członka zwyczajnego wynikającym z zapisów statutowych.
3.    Członek Zwyczajny ma zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
W przypadku wyboru pokoju jednoosobowego dopłata wynosi 350zł**
4.    Dla Członków Zwyczajnych nie korzystających z noclegu koszt uczestnictwa wynosi 300 zł**  
5.    Dla osoby prywatnej, niezrzeszonej w Stowarzyszeniu koszt udziału w zjeździe wynosi 1.400 zł**
** kwoty brutto  (z 23% podatkiem VAT)
 

ZASADY UCZESTNICTWA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH (FIRM)

czas zgłoszeń - do 15 lipca 2020 r.

Warunek udziału - uregulowane zobowiązania statutowe: składki członkowskie za rok 2019 i I kwartał roku 2020
 

    PAKIET PLATYNOWY

    1. Wniesienie dodatkowej opłaty na rzecz PSSM w wysokości 20.000* zł.
        Dodatkowo:
    2. Możliwy udział dla 10 przedstawicieli Członka Wspierającego w wysokości opłaty 500 zł*/os.
        Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.000 zł*/os
    3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata wynosi 350 zł*/os.
    4. Stoisko reklamowe o wielkości - metraż 16 m²  - możliwe dwie lokalizacje
    5. Przewidywany czas prezentacji w formie 40 min prezentacji lub równoważnym czasie w formie warsztatów.
   
6. Bezpłatna reklama na stronie stowarzyszenia  w okresie od czerwca 2020 do września 2021
    7. Możliwość umieszczenia roll-up w o standardowym rozmiarze przy stole prezydialnym
    * kwoty netto
 

     PAKIET ZŁOTY

    1. Wniesienie dodatkowej opłaty na rzecz PSSM w wysokości 15.000* zł.
    Dodatkowo:
    2. Możliwy udział dla 8 przedstawicieli Członka Wspierającego w wysokości opłaty 500 zł*/os.
        Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.000 zł*/os
    3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata wynosi 350 zł*/os.
    4. Stoisko reklamowe o wielkości - metraż 12 m² (4mx3m)
    5. Przewidywany czas prezentacji w formie 15 min prezentacji podczas bloku reklamowego 20 maja 2020 r.
    6. Bezpłatna reklama na stronie stowarzyszenia w okresie od września 2020 do listopada 2021
    7. Możliwość umieszczenia roll-up w o standardowym rozmiarze przy stole prezydialnym
    * kwoty netto
 

    PAKIET SREBRNY


    1. Wniesienie dodatkowej opłaty na rzecz PSSM w wysokości 10.000* zł.
    Dodatkowo:
    2. Możliwy udział dla 6 przedstawicieli Członka Wspierającego w wysokości opłaty 500 zł*/os.
    Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.000 zł*/os
    3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata wynosi 350 zł*/os.
    4. Stoisko reklamowe o wielkości - metraż 9 m² (3mx3m)
    5. Przewidywany czas prezentacji w formie 10 min prezentacji podczas bloku reklamowego 20 maja 2020 r.
    6. Możliwość umieszczenia roll-up w o standardowym rozmiarze przy stole prezydialnym
    * kwoty netto

   PAKIET BRĄZOWY


    1. Wniesienie dodatkowej opłaty na rzecz PSSM w wysokości 7.000* zł.
    Dodatkowo:
    2. Możliwy udział dla 4 przedstawicieli Członka Wspierającego w wysokości opłaty 500 zł*/os.
    Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.000 zł*/os
    3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata wynosi 350 zł*/os.
    4. Stoisko reklamowe o wielkości - metraż 6 m² (3mx2m)
    5. Możliwość umieszczenia roll-up w o standardowym rozmiarze przy stole prezydialnym
    * kwoty netto

   PAKIET STANDARD

   1. Bez dodatkowej opłaty za stoisko.
   2. Opłata zjazdowa dla 2 przedstawicieli firmy będącej Członkiem Wspierającym w wysokości opłaty - 500 zł*/os.
   3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata 350 zł*/os.
   4. Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.200 zł*/os.
   5. Stoisko reklamowe standardowe - metraż 4m²
   Możliwość zwiększenia wielkości stoiska za dodatkową opłatą maksymalnie do 6m² w cenie 2.000 zł*.
   6. Kolportaż materiałów reklamowych tylko i wyłącznie na stoiskach reklamowych Członków Wspierających.
   7. Organizator nie przewiduje wystąpień, prezentacji reklamowej Członków Wspierających
   * kwoty netto

   Firma niezrzeszona

   1.    Warunek udziału - wpłata 7000 zł*.
   Dodatkowo:
   2.    Opłata zjazdowa dla maksymalnie dwóch przedstawicieli Firmy niebędącej Członkiem Wspierającym
   równa wysokości opłaty dla członka zwyczajnego PSSM - 500 zł*/os.
   3.    Zakwaterowanie w pokojach w dwuosobowych, przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata 350 zł*/os.
   4.    Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.200 zł*/os.
   5.    Stoisko reklamowe standardowe - metraż 4m² .
   Możliwość zwiększenia wielkości stoiska za dodatkową opłatą maksymalnie do 6m2 w cenie 2.000 zł*.
   6.    Kolportaż materiałów reklamowych tylko i wyłącznie na stoiskach reklamowych
   7.    Organizator nie przewiduje wystąpień i prezentacji reklamowej.
   * kwoty netto