ZASADY UCZESTNICTWA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH

czas rejestracji - do 5 kwietnia 2019 r.


Zasady uczestnictwa dla Członka Zwyczajnego:

1.    Dla Członków Zwyczajnych z uregulowanymi składkami członkowskimi koszt uczestnictwa wynosi 450**
2.    Dla Członków Zwyczajnych z zaległościami w składkach członkowskich koszt uczestnictwa wynosi 450** + kwota wynikająca z zaległości składek członkowskich. Opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem członka zwyczajnego wynikającym z zapisów statutowych.
3.    Członek Zwyczajny ma zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
W przypadku wyboru pokoju jednoosobowego dopłata wynosi 300zł**
4.    Dla Członków Zwyczajnych nie korzystających z noclegu koszt uczestnictwa wynosi 300 zł**  
5.    Dla osoby prywatnej, niezrzeszonej w Stowarzyszeniu koszt udziału w zjeździe wynosi 1.400 zł**
** kwoty brutto  (z 23% podatkiem VAT)
 

ZASADY UCZESTNICTWA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH (FIRM)

czas zgłoszeń - do 28 lutego 2019 r.

Warunek udziału - uregulowane zobowiązania statutowe: składki członkowskie za rok 2018 i I kwartał roku 2019
 

    PAKIET PLATYNOWY

    1. Wniesienie dodatkowej opłaty na rzecz PSSM w wysokości 20.000* zł.
        Dodatkowo:
    2. Możliwy udział dla 10 przedstawicieli Członka Wspierającego w wysokości opłaty 500 zł*/os.
        Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.000 zł*/os
    3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata wynosi 300 zł*/os.
    4. Stoisko reklamowe o wielkości - metraż 16 m²  - możliwe dwie lokalizacje
    5. Przewidywany czas prezentacji w formie 40 min prezentacji lub równoważnym czasie w formie warsztatów
   
6. Bezpłatna reklama na stronie stowarzyszenia  w okresie od czerwca 2019 do września 2019
    7. Możliwość umieszczenia roll-up w o standardowym rozmiarze przy stole prezydialnym
    * kwoty netto
 

     PAKIET ZŁOTY

    1. Wniesienie dodatkowej opłaty na rzecz PSSM w wysokości 15.000* zł.
    Dodatkowo:
    2. Możliwy udział dla 8 przedstawicieli Członka Wspierającego w wysokości opłaty 500 zł*/os.
        Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.000 zł*/os
    3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata wynosi 300 zł*/os.
    4. Stoisko reklamowe o wielkości - metraż 12 m² (4mx3m)
    5. Przewidywany czas prezentacji w formie 25 min prezentacji lub równoważnym czasie w formie warsztatów
   
6. Bezpłatna reklama na stronie stowarzyszenia w okresie od września 2019 do listopada 2019
    7. Możliwość umieszczenia roll-up w o standardowym rozmiarze przy stole prezydialnym
    * kwoty netto
 

    PAKIET SREBRNY


    1. Wniesienie dodatkowej opłaty na rzecz PSSM w wysokości 10.000* zł.
    Dodatkowo:
    2. Możliwy udział dla 6 przedstawicieli Członka Wspierającego w wysokości opłaty 500 zł*/os.
    Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.000 zł*/os
    3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata wynosi 300 zł*/os.
    4. Stoisko reklamowe o wielkości - metraż 9 m² (3mx3m)
    5. Przewidywany czas prezentacji w formie 15 min prezentacji lub równoważnym czasie w formie warsztatów
    6. Możliwość umieszczenia roll-up w o standardowym rozmiarze przy stole prezydialnym
    * kwoty netto

   PAKIET BRĄZOWY


    1. Wniesienie dodatkowej opłaty na rzecz PSSM w wysokości 7.000* zł.
    Dodatkowo:
    2. Możliwy udział dla 4 przedstawicieli Członka Wspierającego w wysokości opłaty 500 zł*/os.
    Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.000 zł*/os
    3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata wynosi 300 zł*/os.
    4. Stoisko reklamowe o wielkości - metraż 6 m² (3mx2m)
    5. Możliwość umieszczenia roll-up w o standardowym rozmiarze przy stole prezydialnym
    * kwoty netto

   PAKIET STANDARD

   1. Bez dodatkowej opłaty za stoisko.
   2. Opłata zjazdowa dla 2 przedstawicieli firmy będącej Członkiem Wspierającym w wysokości opłaty - 500 zł*/os.
   3. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych. Przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata 300 zł*/os.
   4. Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.200 zł*/os.
   5. Stoisko reklamowe standardowe - metraż 4m²
   Możliwość zwiększenia wielkości stoiska za dodatkową opłatą maksymalnie do 6m² w cenie 2.000 zł*.
   6. Kolportaż materiałów reklamowych tylko i wyłącznie na stoiskach reklamowych Członków Wspierających.
   7. Organizator nie przewiduje wystąpień, prezentacji reklamowej Członków Wspierających
   * kwoty netto

   Firma niezrzeszona

   1.    Warunek udziału - wpłata 7000 zł*.
   Dodatkowo:
   2.    Opłata zjazdowa dla maksymalnie dwóch przedstawicieli Firmy niebędącej Członkiem Wspierającym
   równa wysokości opłaty dla członka zwyczajnego PSSM - 500 zł*/os.
   3.    Zakwaterowanie w pokojach w dwuosobowych, przy wyborze pokoju jednoosobowego dopłata 300 zł*/os.
   4.    Każda dodatkowa osoba będąca przedstawicielem firmy 1.200 zł*/os.
   5.    Stoisko reklamowe standardowe - metraż 4m² .
   Możliwość zwiększenia wielkości stoiska za dodatkową opłatą maksymalnie do 6m2 w cenie 2.000 zł*.
   6.    Kolportaż materiałów reklamowych tylko i wyłącznie na stoiskach reklamowych
   7.    Organizator nie przewiduje wystąpień i prezentacji reklamowej.
   * kwoty netto


Szanowni Członkowie Wspierający

Ponieważ  od stycznia 2019 roku wzrasta kwota  składki członkowskiej  zarówno dla Członków Zwyczajnych jak i Wspierających - zgodnie z uchwałą  podjętą na Walnym Zebraniu Członków PSSM w maju 2018 roku, podjęliśmy decyzję, że  opłaty związane z udziałem w  XXVII zjeździe PSSM ulegną obniżeniu.  Mamy nadzieję, że jak zawsze możemy liczyć na Wasze wsparcie i czynny udział w tegorocznym zjeździe.