ORGANIZATOR

Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej

 


Komitet OrganizacyjnyDorota Kudzia-Karwowska
Prezeska Zarządu PSSM


Jarosław Czapliński
Z-ca Prezesa Zarządu

Katarzyna Domrzalska
Skarbnik PSSM


Małgorzarz Nowicka
Sekretarz PSSM


Katarzyna Sulik
Członkini Zarządu PSSM


Biuro Organizacyjne

'XXVIII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenie
Sterylizacji Medycznej'

 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej
ul. Wieniawskiego 6, 71-142 Szczecin
Natalia Małecka, Event Manager, tel. + 48 884 626 626
Bartosz Kasznia, Prezes Zarządu, tel. + 48 691 460 809
mail: ZjazdPSSM@gmail.com