Program

XXVIII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej
połączonego z konferencją naukową