Program

XXVII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej
połączonego z konferencją naukową