ORGANIZATOR

Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej

 


Komitet Organizacyjny



Dorota Kudzia-Karwowska
Prezeska Zarządu PSSM


Jarosław Czapliński
Z-ca Prezesa Zarządu


Katarzyna Domrzalska
Skarbnik PSSM


Małgorzarz Nowicka
Sekretarz PSSM


Hanna Lament
Członkini Zarządu PSSM



Biuro Organizacyjne

 

XXVI Zjazdu
Polskiego Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej
ul. Wieniawskiego 6, 71-142 Szczecin
tel. + 48 691 460 809
mail: ZjazdPSSM@gmail.com